Termeni și condiții

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.cineforum.ro (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.cineforum.ro (denumit în continuare “Site” și/sau “Cineforum”) ori poate utiliza în orice mod serviciul Cineforum oferit prin intermediul Site-ului (denumit în continuare “Serviciul Cineforum”), și au valoarea unei convenții încheiate între FORUM FILM ROMÂNIA SRL (denumită în continuare “FORUM FILM”), în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor al Serviciului Cineforum, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul Cineforum (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului Cineforum, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Protecția datelor cu caracter personal

FORUM FILM ROMÂNIA SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR), care se aplică în România și în statele membre UE începând cu data de 25 mai 2018, FORUM FILM ROMÂNIA SRL va administra doar în urma consimțământului dumneavoastră, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.
Scopul colectării datelor poate fi:
– Livrarea de reclame și publicitate
– Asigurarea serviciilor de comunicații electronice
– Livrarea de premii si beneficii in contextul campaniilor de marketing
– Cercetare si analiza de marketing, prin intermediul cookie-urilor si nu numai. Pentru detalii despre utilizarea de Cookies pe site puteti accesa pagina Politica de Cookies.

Refuzul dvs. de a furniza date personale determină imposibilitatea de a beneficia de anumite servicii puse la dispoziție de către FORUM FILM ROMÂNIA SRL. Informațiile furnizate de dvs. sunt destinate utilizării de către FORUM FILM ROMÂNIA SRL și sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai FORUM FILM ROMÂNIA SRL și altor companii din același grup cu FORUM FILM ROMÂNIA SRL in exclusiv pentru indeplinirea scopurilor mai sus mentionate . Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea FORUM FILM ROMÂNIA SRL, de exemplu prin formularul de contact online de pe site, prin abonarea la newsletter, participarea la tombole și concursuri, prin completarea datelor în formulare de înregistrare și prin acordul explicit oferit de dumneavoastră.

Pentru a accesa site-ul www.Cineforum.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal. Folosind software-ul Google Analytics, colectăm doar date anonime despre vizitele utilizatorilor de internet care accesează site-ul www.Cineforum.ro. Aceste date sunt statistice, nu identifică personal utilizatorii de internet, iar cu ajutorul lor obținem informații despre numărul utilizatorilor care vizitează site-ul www.Cineforum.ro într-un anumit interval, din ce zonă geografică sau țară provin aceștia și de pe ce tip de browser web și echipament IT au accesat site-ul, pentru a le oferi o experiență de navigare facilă. Singurele date personale colectate prin intermediul www.Cineforum.ro sunt cele pe care ni le comunicați direct prin utilizarea formularului de contact online. FORUM FILM ROMÂNIA SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de FORUM FILM ROMÂNIA, și/sau partenerilor de afaceri și altor companii din același grup cu FORUM FILM SRL) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresă de e-mail, IP, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc.) vor putea fi prelucrate de FORUM FILM ROMÂNIA SRL doar în urma consimțământului dvs., cu recunoașterea drepturilor de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing, concursuri, efectuarea de comunicări comerciale – newslettere – pentru serviciile FORUM FILM ROMÂNIA SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener FORUM FILM ROMÂNIA SRL și altor companii din același grup cu FORUM FILM SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal colectare prin intermediul www.Cineforum.ro să înceteze a mai fi prelucrate de FORUM FILM ROMÂNIA SRL, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea FORUM FILM SRL, vă puteți dezabona folosind butonul ”Dezabonare” sau ”Unsubscribe”.
În relația cu FORUM FILM SRL, beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți redacta o cerere în acest sens, pe care o puteți trimite prin e-mail la adresa: info@forumfilm.ro sau prin poștă la adresa noastră: Str. Ana Davila, nr 13, etaj 1, sector 5, București. Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Materialele și informațiile accesibile prin intermediul Site-ului

Conținutul și elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparțin FORUM FILM și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului.
Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al FORUM FILM. Astfel, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții: este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informațiilor preluate este obligatorie, sub următoarea forma: (Sursa: Cineforum www.Cineforum.ro) sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informații furnizate prin amabilitatea Cineforum”. FORUM FILM își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop, altul decât cel personal pot fi făcute la adresa: Str. Ana Davila, nr 13, etaj 1, Sector 5, București, cu specificația “În atenția redacției Cineforum”, sau prin e-mail la adresa: info@forumfilm.ro 
Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoana le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea FORUM FILM, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii

FORUM FILM nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. FORUM FILM va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
Cu toate acestea, FORUM FILM nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe FORUM FILM pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.
Pentru caz de forță majoră, FORUM FILM și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al FORUM FILM, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă, etc.
Utilizatorii sunt de acord sa protejeze și să asigure pe FORUM FILM și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului Cineforum sau orice alt aspect relaționat Serviciului Cineforum.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

FORUM FILM are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori, dar cu actualizarea online in cer mai scurt timp posibil a continutului paginii de Termeni si Conditii de utilizare a site-ului. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de Serviciul Cineforum ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului Cineforum. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului www.Cineforum.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului și ale FORUM FILM, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare și cu cele europene. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.